Make your own free website on Tripod.com
wpe9.jpg (2851 bytes)
UNIVERSITI I PUSAT BAHASA PANDUAN
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AFRICA I UNIVERSITY OF OMDURMAN I UNIVERSITY OF NAELIEN I
UNIVERSITY  HOLLY AL-QURAN I MAAHAD DAULI
 
International University Of   Africa
P.O box 2469, Khartoum,
Republic of Sudan.

Tel : 0024911-223254
        0024911-223256
        0024911-223257
        0024911-223258

fax : oo24911-223841Pengajian yang ditawarkan pada peringkat bachelor (B.A).

a. Kuliah Syariah dan Pengajian Islam.

1. Syariah.
2. Kanun
3. Pengajian Islam
4. Dakwah dan Penerangan


b. Kuliah Pendidikan dan Pengajian Kemanusiaan.

1. Pengajian Islam
2. Bahasa Arab
3. Bahasa Enggeris
4. Sejarah
5. Geografi
6. Sains Am

           Tempoh pengajian setiap kuliah ialah selama empat tahun.


Pengajian pilihan pada peringkat pengajian tinggi.

a. Kuliah Syariah dan Pengajian Islam.

1. M.A Syariah
2. M.A Kanun
3. M.A Pengajian Islam
4. P.H.D Syariah
5. P.H.D Kanun
6. P.H.D Pengajian Islam

b. Kuliah Pendidikan Dan Pengajian Kemanusiaan.

1. M.A Bahasa Arab
2. M.A sejarah
3. M.A Geografi
4. M.A Sains Am
5. P.H.D Bahasa Arab
6. P.H.D Sejarah
7. P.H.D Geografi
8. P.H.D Sains Am


Tempoh pengajian pada peringkat ini ialah selama dua tahun.Pusat pengajian Bahasa Arab.

Pusat ini diwujudkan untuk memberi peluang kepada mana-mana pelajar yang tidak mahir dalam penggunaan
bahasa Arab mempelajari bahasa Arab dengan sukatan pejaran yang disusun khas untuk pelajar. Ianya menjadi
kewajipan kepada mereka yang bukan Arab sebagai persediaan untuk mengikuti pengajian yang selanjutnya dan
mudah dalam pergaulan sesama pelajar dalam tempoh selama satu tahun.


Syarat-syarat permohonan.

1. Dibukakan kepeda yang berminat dan mempuunyai komitmen Serta berbudi pekerti.
2. Hendak lulus dalam ujian penerimaan yang telah diadakan oleh
Pihak unversity.
3.   Memiliki surat pengesahan kesihatan yang disahkan oleh mana- mana pusat kesihatan.
3. Bersedia mematuhi segala bentuk arahan dan peraturan University.

Syarat-syarat kemasukan.

1.  Berjaya dalam peperiksaan thanawi atau seumpamanya Yang tidak kurang daripada 60%.
2.    Wajib mengikuti pengajian bahasa Arab sehingga sempurna Bagi pelajar yang tidak tahu bahasa arab.
3. Mesti lulus dlam ujian penerimaan kuliah  dengan peratus yang tidak kurang dari 60% bagi mereka yang
mengambil ujian tersebut.

Yuran pengajian setiap tahun ialah USD 1500.00 ( termasuk asrama, makanan, dan yuran pengajian.)


Bahasa pengantar ialah bahasa Enggeris dan Arab.Maklumat tambahan.

1. Untuk memudahkan segala urursan , sila rujuk kepada duta Sudan di Kuala Lumpur.
2. Hanya universiti ini sahaja yang tidak terikat dengan undand-undang pendidikan Kementerian Pendidikan
negara Sudan. Jadi segala urursan boleh di buat terus dengan universiti ini.
3. Hanya di universiti ini sahaja yang terdapat ramai rakyat malaysia.