Make your own free website on Tripod.com

UNIVERSITI         PUSAT BAHASA                PANDUAN

 
INTERNATIONAL UNIVERSITI OF AFRICA
UNIVERSITY OF OMDURMAN
UNIVERSITI OF NAELIEN
UNIVERSITI OF  HOLLY QURAN
MAAHAD DAULI

University of Khartoum
P.O. box 321, Khartoum,
Republic of Sudan.

Tel: 0024911-779293Pengajian yang ditawarkan pada peringkat  bachelor (B.A).

a. Kuliah Sastera.

1. Bahagian Bahasa Arab.
2. Bahagian Bahasa Perancis.
3. Bahagian Bahasa Enggeris.
4. Bahagian Bahasa Russia.
5. Bahagian Bahasa Jerman.
6. Bahagian Bahasa Cina.
7. Bahagian Bahasa-bahasa dan Kesusasteraan.
8. Bahagian Sejarah.
9. Bahagian Falsafah.
10. Bahagian Pengajian Islam.
11. Bahagian Peneranagn.
12. Bahagian Sains Maklumat dan Perpustakaan.
13. Bahagian Geografi.
14. Bahagian Unit Penterjemahan dan Penukilan.
15. Bahagian Unit Pengajian Diplomasi.b. Kuliah Pendidikan.

1. Bahagian Bahasa Arab.
2. Bahagian Bahasa Perancis.
3. Bahagian Sejarah.
4. Bahagian Geografi
5. Bahagian Kimia.
6. Bahagian Biologi
7. Bahagian Sains Kekeluargaan
8. Bahagian Kesukanan
9. Bahagian Psikologi Pendidkan dan pendidikan Khas
10. Bahagian Falsafah Pendidikan dan Sejarahnya
11. Bahagian Methodologi pendidikan

c. Kuliah Kanun.

Tempoh pengajian pada peringkat ini ialah selama lima tahun.


Pengjian yang ditawarkan pada peringkat pengajian tinggi.

a. Kuliah sastera.

1. Diploma tinggi Bahasa Perancis.
2. Diploma tinggi Sains Komunikasi dan pengurusan
3. Diploma tinggi psikologi
4. M..A falsafah
5. M.A Bahasa Arab
6. M.A Bahasa Perancis
7. M.A Geografi
8. M.A Sejarah
9. P.H.D dalam semua di atasB. Kuliah Pendidikan

1. Diploma tinggi pendidikan
2. Diploma tinggii pengajaran bahasa Perancis
3. Diploma tinggi pengajaran bahasa Enggeris
4. M.A pendidikan program
5. M.A pendidikan Psiklologi
6. M.A Sains Kekeluargaan
7. M.A Sains Biologi
8. M.A Sains Kimia
9. M.A Satera Sejarah
10. M.A Sasatera Geografi
11. M.A Sastera bahasa Perancis
12. M.A Sastera bahasa Arab
13. M.A sastera bahasqa Enggeris
14. M.A Sastera  pengajaran bahasa Enggeris
15. P.H.D dalam semua bidang di atas .

b. Kuliah Kanun

1. M.A Kanun.
2. P.H.D kaunu

Tempoh pengajian pada peringkat ini ialah selama dua tahun.


Pendaftaran.

1. Kemukakan sijil-sijil pengajian yang disahkan oleh Kementerian pendidkan dan seumpamanya.
2. Mempunyai surat kesihatan dari pusat kesihatan yang diiktiraf.
3. Mengisikan borang pendaftaran dengan sempurna bagi mengelakkan masalah lain.
4. Menyediakan gambar berukuran pasport dan salinan pasport.

Bahasa pengantar di sini ialah bahasa Enggeris dan Arab.
Yuran pengajian adalah bernbeza mengikut kuliah yang dipilih dengan kadar yang  USD 1.500.00 -3.000.00.(tidak termasuk asrama dan
makanan.)