Make your own free website on Tripod.com

  wpe8.jpg (2030 bytes)

sudan.gif (106266 bytes)                  

h14.jpg (53335 bytes)                      

Pengenalan

         Sudan adalah sebuah negara di benua Afrika yang kini dibawah pemerintahan Islam.pemimpinnya,General Omar Bashi,bersungguh-sungguh melaksanakan syariat islam di negara yang dianggap antara yang termiskin di dunia. Atas usahanya menegakkan pemerintahan Islam ,Amerika  dan kuasa -kuasa barat lain mencurigai dan memusuhi sudan. bagaimanapun tindakan barat itu tidak menjejaskan semangat rakyat Sudan untuk terus melaksanakan islam.

          Kini, Sudan boleh dikatakan berdikari dalam setiap bidang kehidupan rakyatnya dan menunjukkan banyakkemajuan dalam membangunkan masyarakat, ekonomi,pendidikan ,ketenteraan dan sebagainya berasaskan kehendak islam .Sistem zakat yang dilaksanakan sepenuhnya dianggap telah dapat membela kehidupan ramai rakyat miskin. pendidikan berteraskan Islam juga berkembang pesat . Penyertaan rakyat secara sukarela dibidang ketenteraan dan keselamatan juga menjadikan Sudan dalam keadaan aman walaupun ancaman musuh begitu kuat dan ketara.

Link Sudan:

Universiti
http://www.colombia.edu/~tm146/khar/uofk/.html
 
Republik.
http://www.colombia.edu/~tm146/sudan.html
 
Sudan Online.
http://www.state.gov/www/issues/relief/index.html
 
Sudan site.
http://www.geocities.com/athens/oracle/1296
http://192.203.180.62/mlas/sudan.html
 
politik.
http://www.geocities.com/capitolhill/congrees/1411