Make your own free website on Tripod.com
UNIVERSITI I PUSAT BAHASA PANDUAN
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AFRICA I UNIVERSITY OF OMDURMAN I UNIVERSITY OF NAELIEN I
UNIVERSITY  HOLLY AL-QURAN I MAAHAD DAULI

University of the Holy Al-quran and  Islamic Sciences
p.o box 1459,Omdurman,
Republic of Sudan.

Tel: 0024911-559012Pengajian pilihan yang ditawarkan pada peringkat bachelor (B.A)

1. Kuliah Al-quranul karim

a. Bahagian bacaan
b. Bahagian pengajian Islam.

2. Kuliah Syariah.

a. Bahagian pengajian islam.
b. Bahagian ekonomi islam
c. Bahagian pengurusan.

3. Kuliah Bahasa Arab.

a. Bahagian bahasa arab.
b. Bahagian sastera.

4.    Kuliah Dakwah dan Penerbitan.

a. Bahagian komunikasi dan perhubungan awam.
b. Bahagian kewartawanan dan penerbitan
c. Bahagian penyiaran television dan radio.
Tempoh pengajian pada peringkat ini selama empat tahun.

Pengajian yang ditawarkan pada peringkat Master of Art (M.A) dan  diploma pengajian tinggi.

1. Kuliah Al-quranul karim.
2. Kuliah  Hadith dan Usul Hadith..
3. Kuliah Aqidah.
4. Kuliah Fekah dan Usul Fekah.
5. Kuliah Pengajian Bahsa Arab.
6. Kuliah Dakwah dan penerangan.
7. Kuliah Sauns Kemasyarakatan.
8. Kuliah Ekonomi Islam.
9. Kuliah Sains Pengurusan


Tempoh pengjian pada peringkat ini  selama tiga tahun.Pusat Pengajian Bahasa Arab.

Pusat ini diwujudkan untuk mana-mana pelajar yang telah diterima masuk untuk belajar di universiti ini. Ianya

diwajibkan kepada
pelajar-pelajar yang lemah dalam bahasa arab Para pelajar akan diajar untuk meningkatkan kemahiran  berbahasa

arab,memahami, dan
menulis dalam tempoh pengajian yang berlanjutan selama satu tahun.


Syarat-syarat penerimaan untuk belajar.

1. Berkelulusan dalam mana-mana peperiksaan yang terdapat padanya keilmuan agama dan satera.
2. Menghafaz sepuluh juzuk Al-quran bagi mereka yang akan mengambil kuliah Al-quran, dan tiga juzuk bagi

mereka yang akan mengambil
kuliah selainnya.
3. Memiliki pasport antarabangsa yang sah.
4. Mempunyai surat kesihatan yang telah disahkan oleh mana-mana pusat kesihatan.


Syarat-syarat penerimaan pada peringkat pengajian tinggi.

1.Menghafaz beberapa juzuk  dari Al-quran
2. Mesti melalui temuduga atau ajian dan lulus

Yuran pengajian setiap tahun ialah USD 1.500.00  (untuk bsrchelor)
Yuran pengajian untuk pengajian tinggi ialah  USD 3.000.00

Bahasa pengantar ialah bahasa arab dan enggeris.