Make your own free website on Tripod.com
UNIVERSITI       PANDUAN     PUSAT BAHASA
 
UNIVERSITI ISLAM OMDURMAN
 
Alamat : ISLAMIC UNIVERCITY OF OMDURMAN,
P.O.Box 382,
Omdurman,Sudan
 
Tel / Fax : 775253
Telex : SD.OIUFM 22527
 
 
Bidang-bidang Pengajian Kuliah Universiti.
 
*Antara kuliah yang sesuai untuk diikuti oleh pelajar-pelajar Malaysia khasnya dan Asia amnya :-
 
  1. KULIAH USULUDDIN
  1. Fakulti Al-Quranul Karim.
  2. Fakulti Ulum Al-Quran
  3. Fakulti Tafsir
  4. Fakulti Sunnah
  5. Fakulti Ulum Hadith
  6. Fakulti Aqidah
  7. Fakulti Kebudayaan Islam
  8. Fakulti Surah dan
 
*Ijazah-ijazah yang dikeluarkan dalam kuliah ini:-
 
  1. B.A
  2. Diploma
  3. M.A
  4. Ph.D
-Tempoh pengajian adalah selama 4 Tahun.
 
  1. KULIAH SYARIAH DAN KANUN (Ijazah Bahasa Arab Dan Diploma)
  1. Fakulti Usul Fikh
  2. Fakulti
  3. Fakulti Fikh Mazhab
  4. Fakulti Kehakiman Islam
  5. Fakulti Perundangan Hartanah
  6. Fakulti Fikh Jenayah
  7. Fakulti Fikh Kekeluargaan
  8. Fakulti Kanun
 
*Tempoh pengajian untuk kuliah adalah selama 4 tahun

- Untuk ijazah M.A dan Ph.D ditawarkan

  1. Fakulti Usul Fikh
  2. Fakulti Syariah dan Kanun
  3. Fakulti Mazhab
  4. Fakulti
*Tempoh pengajian adalah selama 2 tahun.
  1. KULIAH BAHASA ARAB
  2. Fakulti Pengajian Bahasa
  3. Fakulti Pengajian dan Sastera
  4. Fakulti Pengajian Bahasa Arab
-Ijazah yang ditawarkan
  1. B.A
  2. M.A
  3. Ph.D
  1. KULIAH SASTERA
  1. Fakulti Sejarah dan Kemajuan Islam
  2. Fakulti Pentadbiran dan Kemajuan
  3. Fakulti Geografi
  4. Fakulti Dokumen dan Informasi
  5. Fakulti Perpustakaan
  6. Fakulti Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan
  7. Fakulti Bahasa Perancis dab Kesusasteraan
  8. Fakulti Bahasa bahasa Aliran dan Timur
-Ijazah yang ditawarkan
  1. B.A
  2. M.A
  3. Ph.D
*Tempoh pengajian adalah selama 4 tahun.
  1. KULIAH PENDIDIKAN
  1. Fakulti Asas-asas Pendidikan
  2. Fakulti Psikologi Pendidikan
  3. Methodologi Pendidikan
                       - Ijazah yang ditawarkan
 
  1. B.A
  2. M.A
  3. Ph.D
-Diploma yang ditawarkan
  1. Pendidikan Am
  2. Pendidikan Khas
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
  1. Menyetujui syarat-syarat Am dan khas universiti dalam borang
  2. Lulus peperiksaan percubaaan yang akan diadakan oleh pihak universiti
  3. Surat sokongan daripada pihak yang berkenaan ( Kementerian atau badan-badan bukan kerajaan )
  4. Memenuhi syarat-syarat akedemik
  5. Surat Pengesahan kesihatan daripada pusat Kesihatan yang diiktiraf
  6. Mengemukakan salinan sijil-sijil pengajian dan sijil tingkah laku yang diakui / disahkan oleh Kementerian Pendidikan