Make your own free website on Tripod.com

wpe7.jpg (1888 bytes)               

wpe12.jpg (2340 bytes)

PENDAHULUAN
Persatuan pelajar Malaysia Sudan ( PMMS ) telah ditubuhkan pada tahun 1992 dan ditukar
kepada Persatuan Mahasiswa Malaysia Sudan (PMMS ) pada bulan Disember tahun 1997.
Jumlah ahli PMMS pada awal penubuhannya adalah seramai tujuh orang sahaja . Setelah
enam tahun berlalu , ahli PMMS telah bertambah dan kini berjumlah 64 orang . Majlis
Tertinggi ( MT) telah menyusun beberapa perancangan PMMS serta aktiviti-aktiviti yang
akan dijalankan pada sessi 98/99.
 
MATLAMAT
1) mengeratkan tali persaudaraan ahli di antara ahli.
2) Meningkatkan prestasi akademi dan syakhsiah Islamiah di kalangan ahli .
3) Memelihara hal ehwal ahli.
4) Memberi gambaran sebenar tentang negara Malaysia.
5) Mengadakan kerjasama dengan persatuan-persatuan lain dalam bidang akademik sosial ,        kebudayaan dan bidang-bidang yang difikirkan perlu.
 
PERANCANGAN
-Mengadakan jalinan kerja bersama pertubuhan setempat dan antarabangsa .
-Mempergiatkan aktiviti-aktiviti ilmiah yang berbentuk forum, seminar kolokium, diskusi dan
  sebagainya.
-Mengemaskinikan Aktiviti sukan dan kebudayaan sebagai wahana memupuk persaudaraan .
-Menubuhkan Pusat Pendidikan Komputer (PPK ).
 
TEMPAT
Bertempat di International University Of Africa , Khartoum , Sudan
   

          h13.jpg (78342 bytes)                                           

 
  SEJARAH I EXCO I AKTIVITI

netsol2.gif (23674 bytes)