Make your own free website on Tripod.com

 

UNIVERSITI I PUSAT BAHASA PANDUAN

 

Pusat pengajian Bahasa Arab. (INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AFRICA)

Pusat ini diwujudkan untuk memberi peluang kepada mana-mana pelajar yang tidak mahir dalam penggunaan bahasa
Arab mempelajari bahasa Arab dengan sukatan pejaran yang disusun khas untuk pelajar. Ianya menjadi kewajipan
kepada mereka yang bukan Arab sebagai persediaan untuk mengikuti pengajian yang selanjutnya dan mudah
dalam pergaulan sesama pelajar dalam tempoh selama satu tahun.


Syarat-syarat permohonan.

1. Dibukakan kepeda yang berminat dan mempuunyai komitmen Serta berbudi pekerti.
2. Hendak lulus dalam ujian penerimaan yang telah diadakan oleh
Pihak unversity.
3.   Memiliki surat pengesahan kesihatan yang disahkan oleh mana- mana pusat kesihatan.
3. Bersedia mematuhi segala bentuk arahan dan peraturan University.

Syarat-syarat kemasukan.

1.  Berjaya dalam peperiksaan thanawi atau seumpamanya Yang tidak kurang daripada 60%.
2.    Wajib mengikuti pengajian bahasa Arab sehingga sempurna Bagi pelajar yang tidak tahu bahasa arab.
3. Mesti lulus dlam ujian penerimaan kuliah  dengan peratus yang tidak kurang dari 60% bagi mereka yang
mengambil ujian tersebut.

Yuran pengajian setiap tahun ialah USD 1500.00 ( termasuk asrama, makanan, dan yuran pengajian.)