Make your own free website on Tripod.com
 
UNIVERSITI I PUSAT BAHASA PANDUAN
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AFRICA I UNIVERSITY OF OMDURMAN I UNIVERSITY OF NAELIEN I
UNIVERSITY  HOLLY AL-QURAN I MAAHAD DAULI

 

Islamic University Of Omdurman
P.O. box 382, Omdurman,
Republic Of Sudan.

Tel : 0024911-775253
Fax : 0024911-775253Pengajian pilihan yang ditawarkan.

1. Kuliah Usuludin untuk B.A, M.A, dan P.H.D.

1. Al-quranul karim
2. Ulumul quran
3. Tafsir
4. Hadith
5. Ulum Hadith
6. Aqidah
7. Kebudayaan Islam
8. Sirah dan kesyumulannya

2. Kuliah Syariah dan kanun untuk diploma dan bachelor.

1. Fekah perbandingan
2. Politik Islam
3. Fekah Mazhab
4. Kehakiman Islam
5. Perundangan hartanah
6. Fekah kekeluargaan
7. Kanun

              -Kuliah Syariah dan Kanun untuk M.A dan P.H.D.

1. Usul Fekah
2. Fekah Mazhab
3. Politik Syari'e

               -Kuliah Bahasa Arab untuk B.A, M.A, P.H.D.

1. Pengajian Bahasa-bahasa
2. Pengajian Sastera
3.  Pengajian Bahasa Arab
                  -Kuliah Sastera untuk peringkat B.A.,M.A.,P.H.D.

1. Sejarah dan Kemajuan Islam
2. Pentadbiran dan Kemajuan
3. Goegrafi
4. Bahasa enggeris dan Kesusasteraan
5. Bahasa Perancis dan Kesusasteraan
6. Bahasa Africa dan Timur


                     -Kuliah Pendidikan  untuk peringkat B.A.,M.A.,P.H.D.

1. Pra Pendidikan
2. Psikologi Pendidikan
3. Methodologi Pendidikan

- Diploma Pendidikan

1. Pendidikan Am
2. Pendidikan Khas


_Syarat-syarat permohonan

1. Mematuhi segala syarat-syarat am dan khas universiti dalam borang
2. Lulus dalam ujian percubaan atau temuduga yang telah diadakan
3. Mempunyai surat pengesahan kesihatan yang sah
4. Surat sokongan daripada mana-mana pihak yang berkenaan.( Kementerian Pendidikan atau badan-badan
swasta )
5. Mengemukakan  salinan sijil-sijil pengajian dan budi pekerti yang diakui sah olehKementerian Pendidikan
atau sekolah.